رزومه اصلی

غزاله کاشی

متولد:

۱۴ - ۷ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت بازرگانی

بازاريابى ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۱ تاکنون

بانک تجارت

، بازاریابی و فروش

، ماشین نویس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Access

60% Complete

Photoshop

60% Complete

Microsoft Visio

60% Complete

Microsoft Publisher

60% Complete

ICDL

100% Complete

Windows

100% Complete

Internet

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی