بهزاد مرادی

متولد:

۲۸ - ۲ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت