بهمن مظفریان

متولد:

۱ - ۳ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیریت کسب و کار

مدیریت ، دانشگاه مرکز آموزش علمی - کاربردی صنعت جهانگردی تهران 3 معدل , ۱۷

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

مدیریت برنامه ریزی

مدیریت ، دانشگاه مرکزآموزش علمی کاربردی واحد 47 تهران ، کارشناسی معدل , ۱۵.۸۱

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۷ تاکنون

مدیریت صنعتی

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نقشه کشی معماری

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Outlook

80% Complete

AutoCAD

20% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

اتوماسیون اداری همکاران سیستم

100% Complete

نرم افزار حراستی دژبان

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مشتری مداری