رزومه اصلی

مهسا سوری

متولد:

۵ - ۱ - ۱۳۶۲

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

زرین پخش بهشهر

، مسئول دفتر/ امور اداری

، مسئول دفتر مدیر عامل، کارشناس اداری (حضور و غیاب)، کارشناس صادرات

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word,Excel, PowerPoint

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری