رزومه اصلی

امید حق پرست

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه پیام نور سقز ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴

، مالی و حسابداری

پروژه‌ها

۱۳۹۴

ترجمە کتاب علوم سیاسی جھان بدون کشتار

مسئول ترجمە

ترجمە بیش از 100000 ھزار کلمە متون از زبان انگلیسی بە فارسی از سال 1393،

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مترجمی زبان انگلیسی

100% Complete

Trados Studio, Passolo, Word, Cat tools

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علاقەمند بە کوھنوردی، فعلایتھای ورزشی، شرکت در ھمایشھای ترجمە و زبانشناسی و سایر فعالیتھای مفرح و مرتبط با کار ترجمە و پژوھشگری در زبانھای انگلیسی، فارسی و کردی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

بسیار علاقەمند بە کار ترجمە میباشم. از سال 1393 تاکنون بیش از 500000 کلمە ترجمە انجام دادەام. قادر بە ترجمە از زبان انگلیسی بە فارسی، فارسی بە انگلیسی، فارسی بە کردی و کردی بە فارسی می‌باشم. تعھد، کیفیت و مسئولیت‌پذیزی از اصول کاری بندە است.