رزومه اصلی

بهناز رحمانی

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

شیمی

تجزیه ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت شیمی صنعت فرزان

، مهندسی شیمی

، مسئول آزمایشگاه و کنترل کیفیت

، کارشناس