محمد سیدی سرنجیانه

متولد:

۳ - ۱۰ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی شبکه های کامپیوتری

مهندسی شبکه های کامپیوتری ، دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری تهران ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات ، دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری تهران معدل , ۱۶

پروژه‌ها

۱۳۹۵

پروژه passive ، مانیتورینگ فرودگاه همدان

۱۳۹۵

پروژه passive ، دادگستری همدان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

NET +

100% Complete

CCNA

100% Complete

MTCNA

100% Complete

MTCRE

100% Complete

CEHv9

100% Complete

LPIC-1

100% Complete

LPIC-2

100% Complete

VMware VCP6

100% Complete

MS Office

80% Complete

Adobe Photoshop

80% Complete

Multimedia

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی