رزومه اصلی

سعادت غلامی انجیله

متولد:

۳ - ۲ - ۱۳۵۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال ، کارشناسی معدل , ۱۴