رزومه اصلی

پریا ناظم

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۸۵

شرکت شیمی قهرمان ( اتک )

، مالی و حسابداری

، حسابدار فروش و خزانه

خلاصه فعالیت‌ها : انجام کلیه فعالیت های حسابداری اعم از فروش و انبار ، خزانه داری . تغییر سیستم ها از شایگان سیستم به همکاران ( انجام تمام امور مربوط به استقرار و انتقال اطلاعات )

اردیبهشت ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۸

دلونگی

، مالی و حسابداری

، حسابدار انبار و فروش

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : انجام تمام امور مربوط به حسابداری انبار ( ریالی) مکانیزه کردن سیستم انبار و فروش جهت کاهش سیستم کاغذ بازی و انجام امور از طریق سیستم و اینترنت . ایجاد رویه جدید در صدور فاکتور و حواله های فروش انبار

تیر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۲

همکاران سیستم

، مالی و حسابداری

، مسئول استقرار سیستم های مالی و پشتیبانی سیستم ها

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : آشنایی کامل با نرم افزار SQL ، تحلیل سیستم ها ، کلیه سیستم های همکاران ، بهای تمام شده ، شبکه ،دستورات SQL

اسفند ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت پلیمر کرمانشاه

، مالی و حسابداری

، حسایداری مدیریت

خلاصه فعالیت‌ها : تهیه گزارشات بهای تمام شده ، صورتهای مالی ، نوشتن دفاتر ، تهیه گزارشات مدیریتی ، تهیه اظهارنامه مالیاتی- استقرار سیستم بهای تمام شده همکاران سیستم

مرداد ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت البا گاز

، مالی و حسابداری

، سرپرست حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

100% Complete

حسابداری

100% Complete

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

60% Complete

حسابداری صنعتی- بهای تمام شده

80% Complete

حسابداری مالی همکاران سیستم

100% Complete

تحریر دفاتر قانونی

100% Complete

نرم افزار همکاران سیستم

100% Complete

MS Office

100% Complete

Microsoft SQL Server

80% Complete

زبان SQL

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی