بابک عباس نژاد

متولد:

۲۹ - ۲ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

کشاورزی

سازه های آبی ، دانشگاه آزاد- علوم و تحقیقات خوزستان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

مهندسین مشاور آب ورزان

، سایر