مجتبی بور

متولد:

۲۳ - ۴ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰

برق صنعتی

قدرت ، دانشگاه دانشکده فنی قم معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۶

شرکت نوین سازان

، سایر

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی