رزومه اصلی

Hamid Khoshrou

متولد:

۳۰ - ۱۰ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

گروه کیهان

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر عامل

، کارشناس