کامیار بحرالعلومی

متولد:

۲۶ - ۱۰ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

راهبر ایده (هوآوی)

، بازاریابی و فروش

شهریور ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵

گلرنگ موتور (هوندا)

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Adobe Photoshop

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Corel videostudio

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری