مصطفی براتی امجد

متولد:

۶ - ۳ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۹۵

شرکت پیله

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین