رزومه اصلی

نیما ufhs 'ghf

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۶

sdsdyui sdfs

، مسئول دفتر

، کارشناس فنی

خلاصه فعالیت‌ها : sjkhsidghsh sdjgsjdhguyswgmnbsdhu

پروژه‌ها

۱۳۹۵

نتالظطیهاتذسد شستیالسعهطب ستایبع

مجری

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)