رزومه اصلی

parsa tah

متولد:

۴ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی شیمی

پتروشیمی - پلایش - گاز ، دانشگاه دانشگاه ازاد اراک ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی شیمی

پلیمر ، دانشگاه دانشگاه ازاد تهران واحد تهران شمال ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete