محمد علیاری

متولد:

۳۰ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

بازرگانی کاشانی

، بازاریابی و فروش

دی ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵

بیمه سامان

، بازاریابی و فروش

مرداد ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵

شرکت نشرگستر امروز

، بازاریابی و فروش

مهر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵

سامان کیش

، بازاریابی و فروش

بهمن ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶

شرکت اسان پرداخت

، بازاریابی و فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی