غلامرضا کرمی کله مسیحی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳

علوم انسانی

حسابداری ، دانشگاه پیام نور-زرینشهر معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۶۱ تا آبان ۱۳۹۴

نیروهای مسلح-سپاه

، مالی و حسابداری

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مشتری مداری