رزومه اصلی

بهزاد امیری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱

برق

قدرت ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۷۳ تاکنون

شرکت برق منطقه ای اصفهان

، مهندسی برق

، کارشناس مسئول حفاظت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تنظیمات حفاظت وبررسی وتجزیه تحلیل حوادث

100% Complete

icdl,digsilent,Matlab

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

آلمانی

80% Complete

فرانسوی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی