رزومه اصلی

فیروز عسکری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تاکنون

مهندسی معدن

استخراج ، دانشگاه خواجه نصیر طوسی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵۵۸

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۳ تاکنون

شر کت گروه سنگ زاگرس

، مهندسی عمران/ معماری

، دفتر فنی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی معدن

20% Complete

ورد

20% Complete