رزومه اصلی

ابوالفضل رضایی پور

متولد:

۲۰ - ۷ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مهندسی معدن

مکانیک سنگ ، دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۲۵

خلاصه فعالیت‌ها , فارغ التحصیل رتبه ی اول در رشته ی مهندسی معدن، گرایش مکانیک سنگ از دانشگاه تربیت مدرس تهران عنوان پایان نامه ی کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر زبری سطح درزه بر مکانیزم شکست و مقاومت سنگ تحت فشارهای جانبی مختلف، استاد راهنما: دکتر عبدالهادی قزوینیان

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مهندسی معدن

استخراج معدن ، دانشگاه کاشان ، کارشناسی معدل , ۱۷.۳۲

خلاصه فعالیت‌ها , فارغ التحصیل رتبه ی اول در رشته ی مهندسی معدن، گرایش استخراج معدن از دانشگاه کاشان عنوان پایان نامه ی کارشناسی : تخمین ذخیره¬ی معدن Z2 جاجرم با استفاده از شبکه¬ی عصبی مصنوعی، استاد راهنما: دکتر سعید سلطانی محمدی