کامیار لیستر

متولد:

۱۸ - ۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

روانشناسی

عمومي ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، کارشناسی ارشد

روانشناسی

صنعتي و سازماني ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۶

شرکت اروژان درمان طب

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳

کلینیک پزشکی انقلاب

، سایر

بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳

آریا گستر پارس

، پزشکی درمانی/پرستاری/

اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

صنایع چوب خانه

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مجموعه کافی شاپ های فنجان

، سایر

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

کلینیک ستاره ایرانیان

، سایر

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

ترکی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری