رزومه اصلی

فاطمه زرگری

متولد:

۴ - ۷ - ۱۳۷۲

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مکاترونیک

دانشگاه صنعتی شاهرود ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۵ تاکنون

مکانیک

تبدیل انرژی ، دانشگاه توحید ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه نویسی PLC

80% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

100% Complete

برنامه نویسی MATLAB

100% Complete

برنامه نویسی C++

60% Complete

برنامه نویسی JAVA

60% Complete

Solidworks

60% Complete

آباکوس(ABAQUS)

40% Complete

Ansys

40% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete