رزومه اصلی

مریم آقائی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

مهندسی منابع طبیعی

آبخیزداری -مرتعداری ، دانشگاه ساری ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۷۷

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۱ تاکنون

آموزشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

، منابع انسانی و آموزش

، مدیر آموزشی

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مشاوره تحصیلی - تسلط به نرم افزار های آماری و تدریس در دانشگاه پیام نور میانه

100% Complete

-arcgis- spss-Minitab

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری