جواد طلوعی

متولد:

۳۱ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

برق

الکترونیک ، دانشگاه آموزشکده دولتی فنی پسران محموداباد معدل , ۱۵.۱۳

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

برق

الکترونیک ، دانشگاه علمی کاربردی فولادین ذوب آمل (فذا) ، کارشناسی معدل , ۱۵.۸۹

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

برق

مخابرات ، دانشگاه موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت ( تولیدی صنایع چینی الکتریک ) نورآوران شمال ( استان مازندران شهرستان بابل )

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Proteus

80% Complete

PSpice

80% Complete

MS Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete