رزومه اصلی

معین خیری

متولد:

۳ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

حسابداری

دانشگاه پیام نور قم ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت فرش مه ترنج تهران - کاشان

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی

100% Complete

رفع مغایرت بانکی

100% Complete

مدیریت تنخواه

100% Complete

آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی

60% Complete

تهیه لیست بیمه و مالیات بر حقوق و ارسال آن

100% Complete

تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و تهیه و ارسال گزارش خرید و فروش فصلی

100% Complete

آشنایی با بستن حسابهای موقت و دائم و تهیه اظهارنامه مالیات برعملکرد

80% Complete

تحریر دفاتر

80% Complete

صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی

100% Complete

رفع مغایرتهای بانکی

100% Complete

آشنایی با قوانین و مقرارات مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی

80% Complete

مدیریت تنخواه

100% Complete

محاسبات حقوق و دستمزد

100% Complete

تهیه لیست بیمه و مالیات بر حقوق و ارسال آن

100% Complete

تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و تهیه و ارسال گزارش خرید و فروش فصلی

80% Complete

آشنایی با بستن حسابهای موقت و دائم و تهیه اظهارنامه مالیات بر عملکرد

80% Complete

تحریر دفاتر قانونی

80% Complete

نرم افزار مالی هلو

80% Complete

نرم افزار مالی فصیح

100% Complete

نرم افزار سپیدار سیستم

80% Complete

نرم افزار مالی سپیدار

100% Complete

مهرتهای 7 گانه ICDL

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

دارای روابط عمومی بالا روحیه پیشرفت در کار مسئولیت پذیری تعهد کاری بالا قدرت یادگیری بالا و توانایی تطبیق با محیط کار