غفار حمیدزاده

متولد:

۱۶ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، کارشناسی معدل , ۱۷

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مدیریت MBA

بازاریابی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تاکنون

شرکت پردیس شمال

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

فروردین ۱۳۸۵ تاکنون

شرکت بازرگانی عقیق سرخ شرق

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

آبان ۱۳۸۷ تاکنون

شرکت بیمه پارسیان

، بازاریابی و فروش

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت خدمات بیمه ای ایران

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete