سجاد هاشمی نیاری

متولد:

۲۸ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

80% Complete

Minitab

60% Complete

Windows

100% Complete

MS Office

80% Complete

Matlab

60% Complete

Solidworks

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری