سعید فدایی

متولد:

۴ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

مکانیک

خودرم ، دانشگاه زرند

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مکانیک

تاسیسات و حرارت ، دانشگاه آزاد کرمان ، کارشناسی