نیلوفر اقبالی

متولد:

۱۱ - ۱۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

معماری

معماري ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲

مدرسه غیر انتفاهی

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری