مراد علی دسترس

متولد:

۲۰ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

کامپیوتر

کامپیوتر ، دانشگاه مدرسه نمنه شهید چمران ، دیپلم معدل , ۱۵.۵

خلاصه فعالیت‌ها , دانش آموز نمونه تحصیلی از لحاظ رتبه مدارس موجود در شهرستان

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه جهاد دانشگاهی معدل , ۱۴.۴۴

خلاصه فعالیت‌ها , دانشجوی نمونه بار علمی مرتبط با رشته تحصیلی - هدیه ویژه کمته امداد برای دانش آموز نمونه - کامپیوتر

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه جهاد دانشگاهی ، کارشناسی معدل , ۱۴.۶۸

خلاصه فعالیت‌ها , جز دانشویان نمرات برتر این رشته در دانشگاه

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه علوم تحقیقات - ازاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۶

خلاصه فعالیت‌ها , پایان نامه دفاع کردم شهریور 95

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری