مژده مهاجری

متولد:

۲۴ - ۴ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

صنایع غذایی اصالت

، مالی و حسابداری

، کارشناس