رزومه اصلی

پیمان آقابیگی

متولد:

۲۴ - ۳ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی برق

مخابرات ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، کارشناسی معدل , ۱۵.۱۵

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی برق

مخابرات میدان و امواج ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴

مرکز مخابرات شهرستان تنکابن

، مهندسی برق

، پشتیبان فنی سوییچ مخابرات

خلاصه فعالیت‌ها : دوره کارآموزی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

طراحی آنتن

100% Complete

تحلیل و طراحی مدارهای RF

80% Complete

antenna measurement

80% Complete

microwave measurement

80% Complete

طراحی نانو آنتن و آنتن های تراهرتز

80% Complete

ISO Engineering,Technical & managment Standard & models introduction

80% Complete

graphene-based antenna and microwave device

80% Complete

CST Studio Suite

100% Complete

Advanced Design System (ADS) Keysight (agilent)

100% Complete

FEKO suite

100% Complete

COMSOL Multiphysics

80% Complete

Matlab

80% Complete

Microsoft Office

80% Complete

antenna magus

80% Complete

توانایی کار با دستگاه های اندازه گیری: signal generator , spectrum analyzer , oscilloscope

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete