رزومه اصلی

سینا قصاع

متولد:

۳ - ۳ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مهندسی معدن

اکتشاف ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارشناسی معدل , ۱۶