مهرآفرین گندمی

متولد:

۱۸ - ۸ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵

انتشارات کاگو

، بازاریابی و فروش

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری