احسان عزیزی

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

مهندسی متالورژی

جوش ، دانشگاه شهید صدوقی یزد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

پالایشگاه نفت وستاره خلیج فارس

، مهندسی نفت/معدن