رزومه اصلی

فاطمه آزادی مهرگانی

متولد:

۳ - ۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

ICT

بهره برداري ، دانشگاه دانشکده علمی کاربردی مخابرات تهران ، کارشناسی