رزومه اصلی

متولد:

۱۲ - ۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، پزشک عمومی

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی