رزومه اصلی

Iman Adami

متولد:

۹ - ۳ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

اقتصادی اجتماعی ، دانشگاه امیرکبیر ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶