رزومه اصلی

Zahra Amini

متولد:

۱۶ - ۲ - ۱۳۷۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

کاردانی

نرم افزار ، دانشگاه فنی قم