رزومه اصلی

منصوره مرادی

متولد:

۲۰ - ۳ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

گرافیک

دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت الکرونیک افزار آزما

، روابط عمومی و رسانه

، اپراتور تلفن،منشی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

60% Complete

Photoshop

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

تلفن های سانترال

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری