رزومه اصلی

mohsen javadi

متولد:

۲۹ - ۱۱ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

مهندسی صنایع

تجزیه و تحلیل سیستم ها ، دانشگاه آزاد اراک ، کارشناسی معدل , ۱۳.۹۹

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تاکنون

هواپیمایی ماهان

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، تحلیل گر کسب و کار

خلاصه فعالیت‌ها : - تحلیل سیستم های کسب و کار هواپیمایی - تحلیل سیستم تدارکات خارجی - تحلیل سیستم انبار - پیاده سازی سیستم های انبار و تدارکات خارجی با استفاده از فریم وورک ایرانی انجام امور فوق با متدولوژی Scrum

مهر ۱۳۸۹ تاکنون

آرین سیستم پرداز

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، تحلیل گر و پیاده ساز و پشتیبان سیستم

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : - تحلیل گر سیستم های انبار، تولید و تدارکات خارجی - پیاده ساز سیستم های فوق در سازمان های گروه صنعتی گلرنگ - پشتیبانی سیستم های فوق انجام امور فوق با متدولوژی RUP

مهر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹

شرکت صنعتی پار س توسعه

، مهندسی صنایع

، سرپرست برنامه ریزی تولید و سرپرست انبارها

خلاصه فعالیت‌ها : - زمان سنجی خطو تولید - برنامه ریزی تولید 5 ایستگاه تولیدی - برنامه ریزی مواد و ملزومات تولید - مدیریت انبارهای مواد اولیه، ملزومات، نیمه ساخته و محصول

دی ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸

گل ایران

، مهندسی صنایع

، کارشناس برنامه ریزی تولید

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : - زمان سنجی خطوط تولید - برنامه ریزی تولید - برنامه ریزی مواد و ملزومات - محاسبه قیمت بهینه تولید

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Project Management (مدیریت پروژه)

60% Complete

Scrum Methodology

60% Complete

BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)

60% Complete

Microsoft SQL Server

20% Complete

Java

20% Complete

TFS

20% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

MS visio

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری