مینا شیری

متولد:

۳۰ - ۸ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

ترکی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری

مختصری از من

دارای دیپلم ریاضی و دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته مهندسی صنایع گرایش ایمنی دانشگاه شهید بهشتی می باشم.