رزومه اصلی

پانته آ عطایی فرد

متولد:

۱۷ - ۳ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

برق

مخابرات ، دانشگاه آزاد شهر ری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

انتشارات آسیا

، سایر

، فروش-حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان و ادبیات انگلیسی

40% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

مهارت های جست و جو (Search)

100% Complete

Adobe Photoshop

40% Complete

ArcGIS

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری