مهراد قربانیان

متولد:

۲ - ۷ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مترجمی زبان انگلیسی

ترجمه ، دانشگاه آزاد رشت ، کارشناسی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت بازرگانی بین الملل

بین الملل ، دانشگاه علامه امینی ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴

شرکت آلتین

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت تعاونی مرغداران

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

100% Complete

استانداردها و آیین نامه های خدمات پس از فروش خودرو

60% Complete

علوم کامپیوتر‌

80% Complete

بازاریابی بین المللی

60% Complete

نرم افزار هلو

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری