رزومه اصلی

پارسا خورشیدی

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

زبان انگلیسی

آموزش ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۲ تاکنون

شرکت خصوصی

، سایر

، مترجم تجاری