رزومه اصلی

ساناز قوی بازو

متولد:

۵ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

گرافیک

دانشگاه هنرستان حضرت مریم ، دیپلم

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

فیلم سازی

عکاسی ، دانشگاه علمی و کاربردی واحد 12 معدل , ۱۷

۱۳۹۴ تاکنون

عکاسی

تبلیغاتی ، دانشگاه علمی و کاربردی واحد 47 ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

عکاسی دیجیتال

100% Complete

عکاسی

100% Complete

Graphic Design (طراحی گرافیک)

60% Complete

ICDL

60% Complete

فوتو شاپ

100% Complete

EDIUS

20% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete