فائزه فرشی

متولد:

۱۶ - ۹ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۸

روزنامه همشری

، بازاریابی و فروش

مهر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۸

روزنامه همشهری

، مسئول دفتر

دی ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۷

شرکت توپاژ

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹

شرکت رایان پژوه

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۰

شرکت عصر هنر

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱

شرکت بیز

، سایر

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳

شرکت کیا بتن

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲

شرکت کیا بتن

، مسئول دفتر

اردیبهشت ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴

شرکت پندار طرح

، بازاریابی و فروش

مهر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶

موسسه علامه

، سایر

مرداد ۱۳۹۴ تاکنون

موسسه سرای حق

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روابط عمومی

100% Complete

کاربرد در کامپیوتر

100% Complete

مدیریت منابع انسانی

100% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

با توجه به سالهای زیاد فعالیتم در قسمت های متفاوت شرکت های مختلف علاوه بر مسئولیت پذیری و تلاش در راستای بهتر شدن روند کاری در محیط کار ، کمک به پیشبرد و روند رو به رشد فروش و روابط آن شرکت خواهم داشت.