رزومه اصلی

Mohammad Afzali

متولد:

۱۱ - ۳ - ۱۳۵۴

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹

الکترونیک

برق ، دانشگاه امام حسین ، کارشناسی معدل , ۱۶.۷۹