رزومه اصلی

طاهره یوردخانی

متولد:

۱۵ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

مخابرات

سیستم ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

برق

الکترونیک ، دانشگاه سراسری سمنان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۲ تاکنون

دانیار

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مهندسی محصول

مرداد ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱

مهاب قدس

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس مخابرات

مرداد ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

، سایر

، همکار پروژه

دی ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳

موسسه عالی ایوانکی

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

خلاصه فعالیت‌ها : Logic Circuits, Analog Telecommunication, Microprocessor, Technical Language and Digital Telecommunication, and Optical Fiber Telecommunication

آذر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

دانشگاه مجازی رایانه

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

پروژه‌ها

۱۳۹۱

پیاده سازی نقشه مخابرات استان تهران در برنامه GIS

کارشناس مخابرات

جمع آوری اطلاعات مخابرات استان تهران و پیاده سازی روی نرم افراز GIS

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

FPGA

80% Complete

Optical Transmission Network Workshop

80% Complete

Introducing a new generation of optical transmission systems, test and evaluation

80% Complete

Robotic

80% Complete

MS Office

80% Complete

OptiSystem-Multimode Fibe

80% Complete

MATLAB,

80% Complete

ArcGIS

60% Complete

Verilog,

80% Complete

Network+

80% Complete

Windows

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

آموزش رباتیک به دانش آموزان دبستان سما

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

ویژگی بارز من علاقه به یادگیری مطالب جدید به صورت خود جوش می باشد. مسئولیت کاری که بر عهده دارم به صورت کامل می پذیرم و سعی دارم به نحو احسن آن را انجام دهم. به کار گروهی علاقه خیلی زیادی دارم و نهایت همکاری را انجام میدهم